< content=""/> < content=""/>

tải 188bet

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

SỨ MỆNH:

Sứ mệnh của VFC là THAY ĐỔI tư duy và cách tiếp cận dịch vụ tài chính của người Việt. Hơn nữa, VFC không ngừng nỗ lực cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính toàn diện, nhân văn để mang lại cuộc sống hạnh phúc cho người dân.

TẦM NHÌN:

Hướng tới trở thành hệ thống bán lẻ tài chính số 1 trên thị trường Việt Nam vào năm 2023 và trở thành ngân hàng cộng đồng năm 2025.

dang ky bet168 dang ky bet173 dang ky bet174 dang ky bet170 dang ky bet171 dang ky bet177 dang ky bet172 dang ky bet175 dang ky bet176 dang ky bet178